GDPR och Bergshotellet

Personuppgiftslagen är ersatt med dataskyddsförordningen (GDPR). I samband med den nya GDPR-lagen behöver vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du behöver inte göra något utan det räcker med att du tar del av hur vi använder dina personuppgifter här nedan.
 
För att vi på ett effektivt sätt ska kunna hantera dina bokningar hos oss behöver vi spara dina kontaktuppgifter. Vi behöver även skicka information kring din bokning, bekräftelse samt avbokningsregler inför ditt besök hos oss. Genom att vi lagrar dina uppgifter kan vi ge dig en personlig och anpassad information kring din bokning. Vi hanterar alltid data om dig på ett pålitligt och lagligt sätt.  
 
Ansvarig för att personuppgifterna hanteras är Bergshotellet i Järvsö AB organisationsnummer 559131-7283. Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av Bergshotellet. Syftet med detta är att:
 
- Skapa rättslig grund för avtal mellan Bergshotellet och gästen
- Möjliggöra sedvanlig gästadministration i samband med fullgörandet av avtalet
- Att tillförsäkra att Bergshotellet har tillgång till tillförlitlig persondokumentation.
- Gästen kan även komma att kontaktas per telefon eller e-mail för marknadsundersökningar, nyhetsbrev via mail eller på annat sätt för försäljning och marknadsföring. 

För att få information om vi har uppgifter lagrade om dig eller ditt företag är du välkommen att kontakta oss på info@bergshotellet.se eller på 0651 – 56 52 52. Uppgifter vi lagrar
Privatgäster
Namn
Telefonnummer
E-mailadress
Postadress
Tidigare bokningar
 
Företagskunder
Företagsnamn
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mailadress
Tidigare bokningar
 
Uppgifterna kommer att sparas tillsvidare. Gästen har rätt att dra tillbaka sitt samtycke närhelst hen önskar. Gästen har alltid rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om hen. Bergshotellet är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vill du som gäst eller företagskund inte ge ditt samtycke till att vi spar dina uppgifter meddelar du oss detta så raderas de efter avresa och betalning.